• Tính Kg (theo thời giá)

    Cá mao ếch có thể chế biến thành nhiều món như cá nướng, cá nấu lẩu, đầu cá nấu cháo... nhưng thơm ngon nhất phải kể đến món lẩu cá mao ếch.
  • Tính Kg (theo thời giá)

    Cá mao ếch có thể chế biến thành nhiều món như cá nướng, cá nấu lẩu, đầu cá nấu cháo... nhưng thơm ngon nhất phải kể đến cá mao ếch um măng chua.
  • Tính Kg (theo thời giá)

    Cá mao ếch có thể chế biến thành nhiều món như cá nướng, cá nấu lẩu, đầu cá nấu cháo... nhưng thơm ngon nhất phải kể đến cá mao ếch nướng muối ớt.