• Tính con (tiết pha rượu)

    Kỳ tôm (có hình dạng giống kỳ đà, thường sinh sống ở bờ sông, suối, trên lưng có nhiều vẩy). Kỳ tôm có thể chế biến thành nhiều món như nướng, xào lăn, băm làm chả, xào sả ớt... nhưng ướp muối ớt nướng trên bếp than vẫn là ngon…
  • Tính con (tiết pha rượu)

    Kỳ tôm (có hình dạng giống kỳ đà, thường sinh sống ở bờ sông, suối, trên lưng có nhiều vẩy). Kỳ tôm có thể chế biến thành nhiều món như nướng, xào lăn, băm làm chả, xào sả ớt... nhưng nướng trên bếp than vẫn là ngon nhất.
  • Tính con (tiết pha rượu)

    Kỳ tôm (có hình dạng giống kỳ đà, thường sinh sống ở bờ sông, suối, trên lưng có nhiều vẩy). Kỳ tôm có thể chế biến thành nhiều món như nướng, xào lăn, băm làm chả, xào sả ớt... nhưng ướp ngũ vị nướng trên bếp than vẫn là ngon…